Internetový dotazník | Proměny české společnosti

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem zúčastnit se našeho výzkumu. Prosím na úvod si podrobně přečtěte pokyny, jak při vyplňování dotazníků postupovat. Na vyplňování si vymezte čas v rozmezí cca 60-90 minut, za který Vám pak bude náležet avizovaná odměna.
Výzkumu se mohou zúčastnit osoby starší 10 let žijící ve Vaší domácnosti. Odpovídat by měla minimálně polovina z nich.
Na úvod je potřeba vyplnit dotazník, který popisuje Vaši domácnost. Vyplňuje jej někdo dospělý, informovaný o poměrech v domácnosti. Na tento dotazník bezprostředně navazuje Individuální dotazník, který může vyplnit stejná osoba nebo případně jiný dospělý člen domácnosti (vyplnění obou dotazníků Vám dohromady zabere cca 30-50 minut). Oba tyto dotazníky musí být vždy vyplněny!
Pak už zbývají jen krátké 10 minutové ankety – pro členy domácnosti starší10 let. Na konci ankety je připojen deník, kde se stručně zaznamenávají vybrané aktivity včerejšího dne. Konkrétní počet těchto anket, který je potřeba vyplnit, Vám ukáže program po každém ukončení ankety.
Poté se Vám zobrazí výše odměny. Aby mohla být odměna vyplacena, je potřeba vyplnit předepsaný počet dotazníků, Vaše kontaktní údaje a číslo účtu, na který odměnu zašleme. Všechny odpovědi v dotazníku jsou anonymní a budou zpracovány hromadně s odpověďmi dalších cca 4 000 domácností.
Po každém dokončeném dotazníku budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde se vždy prosím znovu přihlaste, dokud nedojdete k avizované odměně.

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů prosím kontaktujte:
775 969 252
Při vyplňování prosím postupujte podle pokynů v dotazníku.
  1. Pro pohyb v dotazníku používejte pouze tlačítko „Další stránka“, nepoužívejte tlačítka webového prohlížeče „vpřed“ a „zpět“
  2. Neobnovujte stránku klávesou F5 ano CTRL+F5
  3. Nenechávejte dotazník dlouho v nečinnosti, pokud potřebujete vyplňování dotazníku přerušit, zavřete okno prohlížeče a pak se znovu přihlaště (pomocí vyplnění vašeho přístupového kódu), program naváže na poslední vyplněnou otázku